Јавне набавке

План набавки за 2023

План набавки за 2022

Правилник о ближем уређењу планирања набавки

План набавки за 2021

KOC Plan nabavki 2020

KOC Plan nabavki 2019


Позив Каско осигурање 2023

Позив чишћење зграде 2023

Позив угоститељске услуге 2023

Позив канцеларијски материјал 2023

Позив пекарских производа 2023

Позив кафе, пића и безалкохолних пића 2023


Позив чишћење зграде 2022

Позив угоститељске услуге 2022

Позив Каско осигурање 2022

Позив пекарских производа 2022

Позив потрошни материјал за текуће одржавање и поправке 2022


Позив канцеларијски материјал 2021

Позив кафе, пића и безалкохолних пића 2021

Позив угоститељске услуге 2021

Позив регистрација возила, технички преглед и осигурање