Образовање

Радна јединица за перманентно образовање Културно образовног центра „Чока“ у својој стандарној понуди има следеће курсеве:

  • Курс српског и мађарског језика за децу до 4. разреда основне школе-почетни ниво
  • Курс српског и мађарског језика за децу до 4. разреда основне школе-напредни ниво
  • Курс српског и мађарског језика за децу узраста од 5-6 година
  • Основни курс српског језика за одрасле у трајању од 72  наставнa часa
  • Основни курс мађарског језика за одрасле у трајању од 72  наставнa часa
  • Основни рачунарски курс за одрасле у трајању од 36 наставних часова
  • Основни рачунарски курс за одрасле у трајању од 72  наставнa часa
  • Информатичка школица
  • Рачунари за све
  • Обука Енглеског језика у сарадњи са West Endom

Наведени курсеви се организују у разним нивоима као што су основни, средњи и напредни.

Реализација два информатичка курса који полако постају устаљена понуда се наставља и у 2016. години, а то су „Иформатичка школица“ за децу трећег и четвртог разреда основне школе који је предвиђено да траје током целе школске године и „Лако и брзо интернет“, кратки курс интернета намењен особама старијим од 50 година који већ традиционално релазујемо у току новембра или децембра месеца. Полазницима бесплатног курса Лако и брзо интернет ће бити омогућен наставак обуке за коришћење рачунара по симболичној цени.

Курс „Рачунарска школица“ је прилагођен интересовањима и могућностима савладавања рада на рачунару деце основне школе. Првенствено  је намењен  деци која се први пут сусрећу са  рачунарима али и осталој деци која желе се упознају са употребном  вредношћу рачунара. Групе се формирају према старосној доби и програм је прилагођен разреду који деца похађају у основној школи.

Као новина у 2016. години је планирано увођење два нова језичка курса. Курс енглеског и курс немачког језика за одрасле у сарадњи са школом језика West End из Сенте.

Наша установа ће се као и до сада трудити да изађе у сусрет корисницима и да према потребама и могућностима организује и неке нове  курсеве. Посебна пажњa у 2016. години биће посвећена ширењу понуде образовних садржаја, промоцији понуде и привлачењу нових корисника.

Предходних година је успостављена сарадња са основном школом  која ће се наставити и у будуће. У плану је наставак успешне сарадње са школом страних језика West End из Сенте.

У  предходним годинама је остварена сарадња и са предшколском установом и започета је реализација курсева српског и мађарског језика као нематерњих са децом старије и предшколске групе и планирано је да се сарадња настави и у 2016. години.

 

Предвиђени курсеви ће се реализовати уколико број полазника  задовољи минимум потребан за формирање групе.

Оставите одговор