Теледом

Мисија Теледома покрета је, да кроз своје деловање и рад, у функцији добробити људи и развоја саме средине, уз очување њихових историјских, културних и других вредности, доприносе стварању једнаких шанси и осигуравању једнаких услова за сваког.

Пружање информација и помоћи за изналажење могућности нових запошљавања, радних места и предузетништва, праћење и давање информација, као и пружање стручне помоћи око објављених развојних, донаторских и других конкурса значајно за средину.

Све то доприноси бржем привредном, културном и друштвеном развоју, а тиме и бржем прикључењу развијенијима. То је вишефункционални информатичко – телекомуникациони и услужни центар малих заједница, отворен за све.

Основна намена Теледома је да буде центар локалне заједнице за примену савремених технологија и електронских медија у циљу што лакше, брже и веће комуникације:

 

 • Да буде услужни центар цивилних организација;
 • Да пружа помоћ и сарадњу у обављању службених потреба становништва, и то тако да се обаве на најједноставниј и најефтинији могући начин.
 • Да омогућује Интернет -доступност;
 • Да омогућава електронско дописивање и комуницирање за потребе становништва.
 • Да пружа информације од општег интереса.
 • Да буде центар месних огласа, оглашавање и реклама.
 • Да пружа разне биротехничке услуге (дописи, преписи, факс, књижења … )
 • Да омогућава коришћење мултимедија;
 • Да буде центар за перманентно отворено и даљинско образовање.
 • Да омогућава популаризацији нове информатичко -комуникационе културе.
 • Да врши графичке и друге услуге на рачунару
 • Да врши услуге ИТ подршке

 Сваким радним даном  Теледом пружа своје стандардне услуге :

 • Коришћење рачунара
 • Коришћење рачунара са надзором
 • Рачунарске игре
 • Канцеларијске услуге
 • Коришчење телефаxа
 • Фотокопирање
 • Штампање
 • Штампање у боји
 • Скенирање

 

Помоћ и сарадња при вршењу следећих послова :

 • Писање писама
 • Писање службених молби и захтева
 • Писање конкурса и аутобиографије
 • Коришћење Интернета
 • Е-маил
 • Писање ЦД-а и ДВД-а.

 

Услуге цивилним организацијама

 • Израда каталога, визит картица
 • Мултимедијалне услуге
 • Израда презентација
 • Пружање савета у вези рачунара

Планирамо и реализујемо основне и напредне рачунарске курсеве, специјалне курсеве за децу и обуку „Лако и брзо интернет” намењену особама старијим од 50 година.

У летњем периоду више пажње ћемо посветити потребама деце и омладине.

Оставите одговор