Документи

Kolektivni ugovor KOC Čoka 2022

Statut KOC Čoka 2022

Sistematizacija 2022

Sistematizacija

Poslovnik o radu upavnog odbora

Poslovnik o radu nadzornog odbora


Program rada 2023

Program rada 2022

Program rada 2021

Izveštaj o radu 2022

Izveštaj o radu 2021

Izveštaj o radu 2020


Podaci o broju zaposlenih i radno angazovanih lica prema nivou kvalifikacije

Odluka-o-imenovanju-lica-za-zastitu-podataka-o-licnosti

Uputstvo – Korona virus

Obaveštenje – Korona virus


KOC finansijski izveštaj 2022

KOC rebalans budžeta 2022

KOC Plan budžeta 2022

KOC Čoka budžet 2021

KOC Čoka budžet 2020

KOC Čoka budžet 2019


Obaveštenje o zaključanom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora – nabavka automobila

Nabavka automobila – Poziv

Nabavka automobila – Konkursna dokumentacija