Документи

Kolektivni ugovor KOC Čoka 2022

Statut KOC Čoka 2022

Sistematizacija 2022

Sistematizacija

Poslovnik o radu upavnog odbora

Poslovnik o radu nadzornog odbora


Program rada 2024

Program rada 2023

Program rada 2022

Program rada 2021

Izveštaj o radu 2023

Izveštaj o radu 2022

Izveštaj o radu 2021

Izveštaj o radu 2020


Podaci o broju zaposlenih i radno angazovanih lica prema nivou kvalifikacije

Odluka-o-imenovanju-lica-za-zastitu-podataka-o-licnosti

Uputstvo – Korona virus

Obaveštenje – Korona virus


KOC finansijski izveštaj 2022

KOC rebalans budžeta 2022

KOC Plan budžeta 2023

KOC Plan budžeta 2022

KOC Čoka budžet 2021

KOC Čoka budžet 2020

KOC Čoka budžet 2019


Obaveštenje o zaključanom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora – nabavka automobila

Nabavka automobila – Poziv

Nabavka automobila – Konkursna dokumentacija