Културно Образовни Центар Чока

Вести

Најважнији догађаји и вести

KORONA VIRUS

Библиотека

Qulto приступ

КУЛТУРА

OBAVEŠTENJE

На основу Закључка Владе 05 Број: 53-2561/2020 oд 16.03.2020. године обуставља сe рад са странкама путем непосредног контаката, до завршетка ванредног стања у Културно-Образовном центру Чока, као и у Градској библиотеци. Контактирајте нас на телефон 0230471046, или преко интернета: adminkurs@gmail.com A 05.Ik.szám: 53-2561/2020 Kormány rendelet alapján2020.03.16-tól a rendkívüli állapot végéig felfüggesztjükaz ügyfélfogadást а Csóka Művelődési és Oktatási központban és a Városi könyvtárban. Megtalálnak bennünket a 0230471046 telefonon illetve interneten:adminkurs@gmail.com

О нама

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА
Labor omnia vincit improbos. (Vergilius)

Основни задаци Културно образовног центра „Чока“ у 2016.-ој години су побољшање квалитета услуга кроз организацију што квалитетнијих културно-образовних програма, увођење нових библиотечких услуга, осавремењавање опреме теледома и побољшање услова за извођење наставе, кроз куповину савременијих помагала за извођење квалитетније наставе. Интензивираће се рад на проширењу сарадње са школама страних језика као и уврштавање у понуду обуке за стручну прекавлификацију уз сарадњу са националном службом за запошљавање. Наставиће се са проширењем понуде у пружању услуга грађанима Општине Чока, поготово у области перманентног образовања и теледома. Преко добро осмишљених програма спортских манифестација у сарадњи са спортским клубовима и значајнује финансијске помоћи клубовима трудићемо се да прикажемо спорт у што бољем светлу и заинтересујемо грађане да у што већем броју прате спортске догађаје. Аплицирањем на расписане конкурсе код домаћих и страних фондација, трудићемо се да додатно обогатимо свакодневни рад теледома, перманентног образовања, библиотеке, културе и спорта..тако што ће се првенствено улагати у набавку основних средстава као нпр. Настојаћемо да се кроз акредитацију нових програма око извођења наставе, пре свега у информатици заузмео што повољнију позицију на тржишту...

Uploaded image

Наши партнери

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Ново

ПИШИТЕ НАМ