Културно Образовни Центар Чока

Вести

Најважнији догађаји и вести

Библиотека

500 нових књига…, књижевно дружење: Деца пишу поезију…

КУЛТУРА

СПОРТ

ОБРАЗОВАЊЕ

У септембру крећемо са језичким курсевима. Ускоро више информација…

О нама

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА
Labor omnia vincit improbos. (Vergilius)

Основни задаци Културно образовног центра „Чока“ у 2016.-ој години су побољшање квалитета услуга кроз организацију што квалитетнијих културно-образовних програма, увођење нових библиотечких услуга, осавремењавање опреме теледома и побољшање услова за извођење наставе, кроз куповину савременијих помагала за извођење квалитетније наставе. Интензивираће се рад на проширењу сарадње са школама страних језика као и уврштавање у понуду обуке за стручну прекавлификацију уз сарадњу са националном службом за запошљавање. Наставиће се са проширењем понуде у пружању услуга грађанима Општине Чока, поготово у области перманентног образовања и теледома. Преко добро осмишљених програма спортских манифестација у сарадњи са спортским клубовима и значајнује финансијске помоћи клубовима трудићемо се да прикажемо спорт у што бољем светлу и заинтересујемо грађане да у што већем броју прате спортске догађаје. Аплицирањем на расписане конкурсе код домаћих и страних фондација, трудићемо се да додатно обогатимо свакодневни рад теледома, перманентног образовања, библиотеке, културе и спорта..тако што ће се првенствено улагати у набавку основних средстава као нпр. Настојаћемо да се кроз акредитацију нових програма око извођења наставе, пре свега у информатици заузмео што повољнију позицију на тржишту...

Uploaded image

Наши партнери

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Ново

ПИШИТЕ НАМ