Közbeszerzések

План набавки за 2022

Правилник о ближем уређењу планирања набавки

План набавки за 2021


Позив угоститељске услуге 2022

Позив Каско осигурање 2022

Позив пекарских производа 2022

Позив потрошни материјал за текуће одржавање и поправке 2022


Позив канцеларијски материјал 2021

Позив кафе, пића и безалкохолних пића 2021

Позив угоститељске услуге 2021

Позив регистрација возила, технички преглед и осигурање