plan

Планови и активности

Главни задатак  библиотеке у 2016. години је да настави са уношењем података  у рачунар. Промовисање књиге и читање је задатак који треба константно да се врши међу члановима и будућим корисницима библиотечких услуга.
Свакидашњи рад са читаоцима, је испуњавање њихових  захтева. Поред  тога  библиотека  ће  обављати  све  послове  који  су  законом  предвиђени  о раду  у библиотеци.
Категоризацијом цене уписа очекујемо повећање броја корисника који би користили услуге библиотеке.Чланови и ове године очекују да им се обезбеде за читање најновији  наслови из области књижевности, дневних и недељних листова.
Према законским прописима, према стандардима o набавци књига и периодика у јавним библиотекама за 2016. годину које је предложила Народна библиотека Србије, библиотека би годишње требала набавити око 2000 књига. Просечна цена једне књиге је око 800 динара , док цена дневниих листова у просеку износи 40 динара. За набавку књига и новина у 2016-ој години пожељно је издвојити око 1.500.000,00 динара пошто књиге  на српском језику добијамо и поклоном од министарства културе Србије. Поред набавке књига библиотека организује и књижевне вечери са ауторима, књижевна  дружења са ученицима и ауторима