Документи

Poslovnik o radu upavnog odbora

Poslovnik o radu nadzornog odbora

Program rada 2021

Izveštaj o radu 2020

Podaci o broju zaposlenih i radno angazovanih lica prema nivou kvalifikacije

Odluka-o-imenovanju-lica-za-zastitu-podataka-o-licnosti

Uputstvo – Korona virus

Obaveštenje – Korona virus

Obaveštenje o zaključanom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora – nabavka automobila

Nabavka automobila – Poziv

Nabavka automobila – Konkursna dokumentacija

KOC Čoka budžet 2021

KOC Čoka budžet 2020

KOC Plan nabavki 2020

KOC Čoka budžet 2019

KOC Plan nabavki 2019

statut_srpski-precisceni-tekst-2017